הדפסה על דובי. ההדפסה נעשית על החולצות של הדובי , ניתן לבחור הדפסה מצד אחד או משני צדדי החולצה